interspace http://interspace.blogsport.de Sun, 18 May 2008 22:56:26 +0000 http://wordpress.org/?v=1.5.1.2 en Update 15 May http://interspace.blogsport.de/2008/05/15/update-15-may-english/ http://interspace.blogsport.de/2008/05/15/update-15-may-english/#comments Thu, 15 May 2008 11:44:54 +0000 Administrator Allgemein http://interspace.blogsport.de/2008/05/15/update-15-may-english/ Česky | Français | Deutsch | Castellano

Interspace meeting is less than two weeks away, and so far everything is on track for being a really great weekend. Thanks to everyone who already emailed us to tell us they‘re coming. Don‘t forget to bring a tent!

Agenda:

We‘ve received a few proposals for agenda items/disscussion points, but we still want to hear more , because we don‘t want dicussions dominated by what the organisers want to talk about :) so, what burning issues do you have? what do you think of the topics already proposed? are there particular workshops you want to make?

proposed topics so far:

 • How do we deal with repression? And what longer term strategies can we use for defense of free spaces?
 • What new strategies are there to create and invent squats and autonomous spaces?
 • How does paying rent or buying houses influence the reality of autonomous spaces?
 • What are free spaces and why are they important?
 • How do autonomous spaces generate, maintain and involve themselves in broader social struggles? openness (or not) of free spaces
 • Free space networks — what are some local models and structures? it would be good to discuss and compare network structures/ different ways of organising from different places
 • What to do now with infrastructure created in Dijon — what is working, what do we need still, and how will we do this on a practical level

Things to bring

 • Free-space related films, video/photo/text/audio reports of april action days and your local spaces, zines, posters….anything you can think of to take – for sharing our stories, struggles and actions beyond meeting talk. There will be space to hang your information.
 • There will be some space to sleep inside, but there will not be enough for everyone, so bring a tent if you have one
 • Kesselberg is chemical free – so if you bring soaps etc please make sure they are eco-friendly

You can find more infos about the meeting and how to get there on: http://interspace.blogsport.de/; If you need a sleeping place before the meeting or you want us to pick you up from the station in Erkner, call: 01577-6448305

If you need a sleepingplace in Berlin after the meeting because you want to stay for the actiondays, contact: wba-actiondays@riseup.net; http://actiondays.blogsport.de/ and if you haven‘t emailed yet us to tell us if you‘re coming, please do! (Intersquatberlin@riseup.net) And don‘t forget your tent!
See you very soon!

=================================================

Mezinárodní setkání za podporu autonomních prostorů

Jako pokračování listopadového mezinárodního setkání squatů a autonomních prostorů v Dijonu plánujeme další schůzku, tentokrát na okraji Berlína.

Chápeme ji nejen jako setkání, které umožní výměnu taktik a nápadů nebo reflexi akcí April2008 (a naplánování dalších?), ale také možnost sdílet naše nové projekty, zápasy a vítězství. Dosáhnout trvalejší komunikace a solidarity v mezinárodním měřítku.

Kdy

Setkání se uskuteční během tří dnů: od soboty 24. do pondělí 26. května. Můžete přijet už v pátek.

Ty, kdo chtějí zůstat trochu déle, zveme na akční dny na obranu svobodných prostorů od 30. května do 2. června (http://actiondays.blogsport.de).

Setkání „Interspace“ bude za méně než dva týdny, a zatím všechno směřuje k tomu, aby to byl fakt skvělý víkend. Děkujeme všem, kdo už se nám ozvali*y a chtějí přijet. Nezapomeňte s sebou vzít stan!

Program

Dostali*y jsme několik nápadů a návrhů na témata diskuzí, která jsme zařadili*y do programu, ale chceme ještě větší odezvu, protože nechceme, aby byly diskuze řízeny organizátory*kami a tím, o čem chtějí mluvit, takže: Jaká palčivá témata se vás dotýkají? Co si myslíte o navržených diskuzích? Chcete dělat nějaké konkrétní workšopy?

Dosud navržená témata:

 • Jak bojujeme s represí? A jaké dlouhodobější strategie můžeme použít pro obranu autonomních prostorů?
 • Jaké jsou nové strategie pro vytváření a vynalézání squatů a autonomních prostorů?
 • Jakým způsobem ovlivňuje placení nájmu nebo kupování domů realitu autonomních prostorů?
 • Co jsou to svobodné prostory a proč jsou důležité?
 • Jak autonomní prostory generují, udržují a zapojují se do širších sociálních bojů? Otevřenost nebo uzavřenost svobodných prostorů…
 • Propojení svobodných prostorů – jaké jsou některé lokální modely a struktury? Bylo by dobré prodiskutovat a porovnat struktury propojení a různé způsoby organizace z různých prostorů…
 • Co uděláme s infrastrukturou, která byla vytvořena v Dijonu – co funguje, co ještě potřebujeme a jak to uskutečníme v praxi?

Co si vzít s sebou

 • Filmy, které se týkají témat kolem svobodných prostorů, videa, fotky, texty, audio reportáže z akčních dnů April2008 a z vašich lokálních míst, ziny, plakáty… cokoli, co vás napadne vzít s sebou – ke sdílení vašich historek, bojů a akcí mimo rámec diskuzí. Budete mít prostor, kde vaše věci vyvěsit.
 • Nějaká místa na přespání budou uvnitř, ale ne dost pro všechny, takže si přivezte stan, pokud ho máte.
 • Kesselberg funguje bez chemikálií – pokud s sebou berete mýdlo, ujistěte se, že je ekologické.
 • Pokud můžete, nechte psy doma. Pokud je berete s sebou, mějte je stále při sobě, protože v lesích kolem Kesselbergu žijí divoká zvířata a také tlupa místních psů.

Jak se sem dostat

Veřejná doprava: Nejbližší vlaková zastávka je Erkner. Jeďte vlakem S3 ve směru Erkner. Je to lokální berlínský vlak a lístky stojí kolem 3 eur.

Na stanici vás buď můžeme vyzvednout, pokud nám napíšete, kdy dorazíte, nebo můžete jet busem. Linka 428, směr Ziegenhals až na zastávku „Neu Zittau, Kesselberg“. Vstup na půdu Kesselbergu je vedle zastávky. Nebo můžete z Erkneru jet na kole, trvá to asi 20 minut.

Autem: Kesselberg je asi 7km jižně od Erkneru, mezi městečky Neu Zittau a Wernsdorf. Přijíždíte-li od Berliner Ring, jeďte na exit Erkner směr Neu Zittau, nebo exit Niederlehme směr Wernsdorf, pak směr Neu Zittau. Mapu najdete na http://www.kesselberg.info/weg.html

V Kesselbergu je jen omezené množství parkovacích míst, takže nám pomůže, když napíšete, že přijedete autem nebo že chcete na místě během setkání zaparkovat auto, v němž bydlíte.

Abychom mohli*y připravit dost prostoru, zorganizovat dost jídla atd., potřebujeme si udělat představu, klik lidí máme očekávat, proto nám dejte vědět, že přijedete.

Pokud chcete místo na přespání v Berlíne po setkání, protože chcete zůstat během akčních dnů, napište na: wba-actiondays (zavináč) riseup.net
Stránky: http://actiondays.blogsport.de

A pokud jste nám ještě nenapsali*y, že se chystáte přijet, prosíme, udělejte to! A nezapomeňte ten stan!

Brzy se uvidíme!!
Mail: intersquatberlin (zavináč) riseup.net

=================================================

Actualisation 15 mai 2008

Il ne reste plus que deux semaines pour les rencontres Interespace, et pour l‘instant tout a l‘air de promettre un tout bon weekend! Merci à tou-te-s celleux qui nous ont contacté pour prévenir qu‘illes viennent. N‘oubliez pas d‘apporter une tente!

Programme:

On a reçu quelques propositions pour le programme/sujets de discussion, mais on aimerait en avoir davantage car on n‘a pas envie de voir les discussions dominées par ce dont les organisatrices-eurs veulent parler :) Donc, dites nous les sujets qui vous tiennent à coeur. Que pensez-vous des sujets proposés jusqu‘à présent? Y a-t-il des ateliers en particulier que vous aimeriez animer?

Sujets proposés jusqu‘ici:

 • Comment gérer la répression? Et quelles stratégies de long terme peut-on utiliser pour défendre les espaces autogérés?
 • Quelles nouvelles stratégies pour créer et inventer des squats et des espaces autonomes?
 • Comment le fait de payer un loyer ou d’acheter des maisons influence-t’il la réalité vécue par les espaces autonomes?
 • Que sont les espaces autogérés, et en quoi sont-ils importants?
 • Comment les espaces autonomes génèrent, entretiennent et s’engagent- ils dans des luttes sociales plus larges? Ouverture (ou pas) de ces espaces.
 • Réseaux d‘espaces autonomes — quels modèles et structures? Ce serait cool de discuter et comparer différentes structures / façons de s‘organiser entre différents espaces.
 • Que faire à partir de maintenant de l‘infrastructure créée à Dijon — qu‘est-ce qui marche bien, de quoi a-t-on encore besoin, et comment mettre tout cela en pratique.
 • Echange d‘expériences et évaluation des journées d‘action d‘avril.

Quoi amener

 • Des films, des reportages vidéo/photo/audio/textes sur les journées d‘action d‘avril, des affiches/fanzines de vos espaces… tout ce qui vous vient à la tête – pour partager vos histoires, luttes et actions au-delà du blabla des réunions. Il y aura un espace prévu pour afficher vos infos.
 • Il y aura de l‘espace à l‘intérieur pour dormir, mais pas suffisant pour tout le monde, alors amenez des tentes si vous en avez.
 • Kesselberg est un endroit sans produits chimiques – alors si vous amenez du savon, faites bien attention qu‘il soit biodégradable.

Et si vous nous avez pas encore contacté pour dire que vous venez, envoyez nous un email à intersquatberlin@riseup.net. Et n‘oubliez pas votre tente!

=================================================

Hallo!
In weniger als zwei Wochen fängt das Interspace Treffen an und alles ist am laufen so dass es verspricht ein richtig gutes Wochenende zu werden. Danke an alle die uns schon eine e-mail geschickt haben um Bescheid zu sagen, dass ihr kommt. Bringt euer Zelt mit!

Agenda:

Wir haben ein paar Vorschläge von euch bekommen für Agenda/Diskussionspunkte, aber wir wollen gerne mehr von euch hören damit die Wahl der Diskussionsthemen nicht von den OrganisatiorInnen dominiert wird. Also was ist euch wichtig? Was denkt Ihr über die Vorschläge für die Agenda? Habt Ihr Ideen für Workshops?

Vorschläge:

 • Wie gehen wir mit Repression um?
 • Was gibt es für neue Strategien um Squats und autonome Räume aufzubauen?
 • Was hat Miete zahlen oder Hauskauf für einen Einfluss auf die Realität autonomer Räume?
 • Was sind Freiräume und warum sind sie notwendig/wichtig?
 • Wie können autonome Räume soziale Kämpfe zum Laufen bringen, unterstützen oder selbst einen Teil davon bilden?
 • Freiräume vernetzen- welche lokale Modellen und Strukturen gibt es?
 • Vergleich und Diskussion über unsere Netzwerkstrukturen/Unterschiedliche Organisationswege von unterschiedliche Orten.
 • Wie machen wir weiter mit der Infrastruktur von Dijon? Was funktioniert gut? Was brauchen wir noch?
 • Wie machen wir mit der Struktur praktisch weiter?
 • Und natürlich Auswertung der April Aktionstage

Was solltet ihr mitbringen?

 • Filme, Videos, Photos, Text, Audio zum Thema Freiräume. Berichte über die April Aktionstage, eure lokalen Räume, Zines, Plakate….Alles was nützlich ist damit wir unsere Geschichten, Kämpfe und Aktionen miteinander teilen können. Es wird auch Platz geben um diese Information aufzuhängen.
 • Es wird einige Schlafplätze drinnen geben aber nicht genug für Alle, also bringt ein Zelt mit wenn ihr könnt.
 • Kesselberg ist Chemikalienfreier Raum. Wenn ihr Seife usw. mitbringt, muss die bitte Chemikalienfrei sein.

Weitere Infos zum Treffen und zum Anfahrtsweg findet ihr unter: http://interspace.blogsport.de/; Wenn ihr vor dem Treffen einen Pennplatz braucht oder vom Bahnhof in Erkner abgeholt werden wollt,
könnt ihr uns anrufen unter: 01577-6448305

Wenn ihr nach dem Treffen in Berlin bleiben wollt um die Aktionstage mitzukriegen, schreibt an: wba-actiondays@riseup.net; Infos auf: http://actiondays.blogsport.de/

An alle, die uns noch nicht beschied gesagt haben, dass sie kommen, Bitte schickt uns eine E-mail: intersquatberlin@riseup.net Und denkt dran ein Zelt mitzubringen!!
Wir sehen uns auf dem Kesselberg!

=================================================

Actualización 15.5.08

Sólo quedan un par de semanas para el encuentro „Interspace“, y hasta ahora todo parece que el fin de semana va a salir muy buen. Gracias a tod@s l@s que ya nos habéis mandado una respuesta por email diciendo que venís.

Programa:

Hemos recibido algunas propuestas como puntos del programa / temas de discusión, pero nos gustaría recibir aún más, porque no queremos que las discusiones estén dominadas por las preferencias de l@s organizador@s :) Entonces, ¿qué temas te apetecerían discutir? ¿Qué opinas de los temas ya propuestos? ¿Hay algún taller en particular que quieras hacer?

Temas propuestos hasta ahora:

 • ¿Cómo afrontamos la represión?
 • ¿Qué nuevas estrategias hay para crear e inventar okupas y espacios autónomos?
 • ¿Cómo influencia el hecho de pagar alquiler o comprar casas la realidad de los espacios autónomos?
 • ¿Qué son los espacios autogestionados y por qué son importantes?
 • ¿Cómo generan, mantienen y se involucran los espacios autónomos en luchas sociales más amplias
 • ¿Hasta qué punto están abiertos (o cerrados)?
 • Redes de espacios autónomos — ¿Qué modelos y estructuras locales existen? Estaría bien hablar de estructuras de redes y comparar diferentes maneras de organizarse entre distintos lugares
 • ¿Qué hacemos ahora con la infraestructura creada en Dijon? — ¿Qué funciona, qué necesitamos todavía, y cómo lo queremos hacer en la práctica?
 • ¿Cómo salieron los días de acción de abril? Intercambio de experiencias y evaluación de las acciones.

Cosas que llevar:

 • Películas y cortos sobre espacios autogestionados, reportajes de fotos/vídeos/textos/audio de los días de acción en abril, y carteles y fanzines de donde vienes… Cualquier cosa que te apetezca traer para compartir tus historias, luchas y acciones fuera de las asambleas. Habrá un espacio para colgar tu información.
 • Habrá sitio para dormir dentro, pero no suficiente para tod@s, así que si puedes tráete una tienda de campaña.
 • Kesselberg es un sitio sin productos químicos, entonces si traes jabón fíjate que sea biodegradable.

Si necesitas un sitio para dormir antes del encuentro o quieres que te recogamos de la estación de tren de Erkner, llamenos: 01577-6448305 se halla más información sobre el encuentro y como llegar en nuestra página de web:http://interspace.blogsport.de/;Si piensas quedarte más tiempo en Berlin por los dias de accion, mande un email a: wba-actiondays@riseup.net; Más información: http://actiondays.blogsport.de/

Y si aún no nos has mandado un email para avisar que vienes, por favor
hazlo! Y no te olvides de tu tienda!

]]>
http://interspace.blogsport.de/2008/05/15/update-15-may-english/feed/
Action days for autonomous spaces: 27.05 – 01.06 http://interspace.blogsport.de/2008/05/15/action-days-for-autonomous-spaces-2705-0106/ http://interspace.blogsport.de/2008/05/15/action-days-for-autonomous-spaces-2705-0106/#comments Thu, 15 May 2008 11:23:12 +0000 Administrator Allgemein http://interspace.blogsport.de/2008/05/15/action-days-for-autonomous-spaces-2705-0106/ Action days

The English version is below

Mit dem Kampf um das Ungdomshuset wachte die eingeschlafene Freiräumebewegung wieder auf. Die Radikalität und Entschlossenheit dieses Kampfes hatte viele motiviert sich aktiv in die Bewegung mit einzubringen. So gab es internationale Solidaritätsaktionen und als die AktivistInnen nach Kopenhagen mobilisierten, packten viele ihre Rucksäcke, um ihnen bei der Verteidigung des Ungdomshuset vor Ort zur Seite zu stehen. Von der Ernsthaftigkeit motiviert, mit der die Menschen im Dezember 2006 auf die Straßen gingen, veranlasste die Räumung eine Vielzahl von Menschen, den Kampf um Freiräume weiter voranzutreiben. Allein in Deutschland fanden nach der Räumung Soliaktionen in über 20 Städten statt. Nach der Räumung hielten die Proteste für ein neues Jugendhaus bis heute weiter an.

Auch der Wille nach internationaler Vernetzung kam immer wieder auf. Als Folge dessen gab es, seit langer Zeit, ein erstes internationales SquatterInnentreffen in Djion. Bei diesem Treffen wurden die dezentralen Squatterdays für den 11./12. April 2008 ausgerufen. Diese zwei Tage wurden kreativ dazu genutzt, die europäische/globale politische Bewegung um autonome Räume und besetzte Häuser ins Blickfeld zu rücken. (Quelle:http://april2008.squat.net/index.php/category/Deutsch/lang-pref/de) Ein Nachbereitungstreffen zu den Squatterdays wird es am 24. – 26. Mai in Berlin geben.

Auch in Berlin hat es seit November letzten Jahres Vernetzungstreffen gegeben. Aus diesen Treffen entstand im Februar die Kampagne „Wir bleiben Alle – selbstorganisierte Freiräume erkämpfen und verteidigen“. Die Kampagne basiert auf einem DIY- Konzept und entwickelte zunächst die vorläufigen Eckpunkte und Zielsetzungen. Jeder Mensch, der sich mit diesen identifiziert, kann unter dem Label der Kampagne Aktionen organisieren (mehr Infos unter wba.blogsport.de).

Mit der angekündigten Räumung der Köpi stand Berlin im Fokus der Freiräumebewegung. So gab es unzählige Aktionen, um auf die angedrohte Räumung der Köpi aufmerksam zu machen. Auch nach Berlin wurde international mobilisiert und es ist nicht zuletzt dieser Mobilisierung und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit zu verdanken, dass eine Räumung der Köpi auf absehbare Zeit nicht stattfinden wird.

Trotzdem wurde immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass die Köpi nur EINES von vielen bedrohten Projekten in Berlin ist. Lebendiger Ausdruck dieses Gefühls der Gemeinsamkeit war die „One Struggle – One Fight“ Demonstration im Dezember 2007.

Die Verteidigung ALLER autonomen Freiräume war die wesentliche Aussage dieser Demonstration, womit auch klar gemacht wurde, dass ein Angriff auf EIN Projekt von uns ALLEN beantwortet wird. Daran hat sich nach dem Vertragsabschluss für die Köpi nichts geändert. Auch wenn das Magazin „Der Spiegel“ mit dem Vertragsabschluss der Köpi den Häuserkampf in Berlin für beendet erklärt hat, widersprechen wir dem energisch: weiterhin sind durch sogenannte „Aufwertungsprozesse“ und der damit im Zusammenhang stehenden „Stadtumstrukturierung“ (Gentrifizierung) eine Vielzahl unserer Freiräume bedroht.

Um dieser Bedrohung solidarisch und entschlossen entgegenzutreten, rufen wir euch alle auf, zu den FREIRÄUME – AKTIONSTAGEN vom 27.5. – 1.6. nach Berlin zu kommen. WIR wollen die Vernetzungen zwischen uns vorantreiben. WIR wollen uns über die unterschiedlichen Situationen in den verschiedenen Ländern austauschen. WIR wollen mit euch die Straßen unsicher machen und letztendlich auch ausgelassen die Verteidigung der Köpi feiern.

Wir werden dafür die benötigte Infrastruktur wie: Schlafplätze, Infopunkte, Infoveranstaltungen, Voküs, Workshops, etc. bereitstellen.

Ihr seid ALLE dazu aufgerufen, diese Räume zu füllen. Wenn ihr eigene Vorschläge für Workshops, Infoveranstaltungen, Aktionen usw. haben solltet, meldet euch unter: wba-actiondays@riseup.net

WIR werden zeigen, dass das Erkämpfen und Verteidigen von Freiräumen noch lange nicht beendet ist.

WIR BLEIBEN ALLE – ÜBERALL!

English:

Fighting for Ungdomshuset was reactivating the movement for autonomous spaces. The radicalism and determination of this fight had motivated many people to actively join the movement. There have been international solidarity actions and when activists mobilised for Copenhagen many folks packed their bags to come and help defending Ungdomshuset on the spot. But sadly even the huge protest could not prevent the brutal evacuation of Ungdomshuset. Driven by the seriousness of the people going out to the streets in December 2006, this evacuation intensified the fight for autonomous spaces. In Germany alone solidarity actions took place in over 20 cities after the evacuation. The protest is going on for a new youth house until now.

The intention of international networking was repeatedly expressed. Consequently the first international squatters meeting after a long time was held in Dijon. At the meeting the decentralized squatter days of action were called for on April 11th/12th 2008, to use these two days to promote the european/global political movement for autonomous spaces and squats. (source: http://april2008.squat.net/index.php/category/english/lang-pref/en). There will be a follow up meeting of the squatter days at the end of May in Berlin (Interspace).

Berlin became the main focus of the autonomous space movement when the evacuation of Köpi was proposed. Hence numerous actions were dedicated to publish and fight the threat to Köpi. There also was international mobilisation to Berlin and this mobilisation and public campaign was not the least reason to prevent the evacuation of Köpi for a long-term future.

But awareness kept growing, that Köpi is “only” ONE of many more threatened projects in Berlin. A lively expression for this idea unity was given at the “One Struggle One Fight” demonstration in December 2007. The essential statement of the demonstration was the defence of ALL autonomous spaces. Thereby we clearly stated, that an attack at ONE project will be fought back by ALL of us. And there is no change to that after the contract for the Köpi. Even if the german magazine “Der Spiegel” declares the squatter’s fight in Berlin is over, we will definitely keep protesting energeticly: by so called value-rising processes and gentrification processes a lot of autonomous spaces are still in danger.

To face this threat vigorously and in solidarity we call you to participate in the Action Days for Autonomous Space in Berlin on 27th May – June 1st!

WE will provide the infrastructure e.g. a place to sleep, info points, several events, food, workshops… If want to do a workshop or anything else that should be published beforehand, let us know: wba-actiondays@riseup.net

WE want to propose our networks. WE want to exchange pieces of information about different situations in different countries. WE want to reclaim the streets with you and celebrate the defence of Köpi.

WE will show that the fight for and defence of autonomous spaces is not over yet!

]]>
http://interspace.blogsport.de/2008/05/15/action-days-for-autonomous-spaces-2705-0106/feed/
International meeting for autonomous spaces – why? http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/international-meeting-for-autonomous-spaces-why/ http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/international-meeting-for-autonomous-spaces-why/#comments Tue, 29 Apr 2008 16:45:16 +0000 Administrator Allgemein http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/international-meeting-for-autonomous-spaces-why/ Following on from the last international squat and autonomous spaces meeting in Dijon, France last November, comes the second meeting: this time on the outskirts of Berlin.

We see this as a meeting not just to exchange tactics and ideas, or to reflect on the April Action Days (and plan new ones?) but to share in our new projects, fights and victories: to redraw the battle lines. To achieve durable exchange and solidarity on an international level.

The time

The meeting will last three days: from Saturday May 24th till Monday 26th. We invite everybody to arrive on Friday during the day or in the evening.

For those who can stay a bit longer, the Berlin free spaces action days are taking place from the 30th May to the 2nd June (wba.blogsport.de).

Agenda

We of course have some ideas and have included the suggestions already made in Dijon, but the agenda is open and in the end determined by the people who come. If you have ideas, wishes or if you want to do a workshop, send us an email to intersquatberlin@riseup.net

Proposed topics so far:

 • How do we deal with repression?
 • What new strategies are there to create and invent squats and autonomous spaces?
 • How does paying rent or buying houses influence the reality of autonomous spaces?
 • What are free spaces and why are they important?
 • How do autonomous spaces generate, maintain and involve themselves in broader social struggles?

And of course there will be need to speak about the April Action Days, to evaluate the actions and the networking process and to possibly further develop the infrastructure created in Dijon.

The place

The meeting is taking place at Kesselberg, an autonomous/project space in the countryside just outside Berlin. There is space at Kesselberg for about 100 people to sleep (but please bring tents if you have one), as well as several rooms for plenaries and workshops. The place is surrounded by woods and there is a lot of space for taking breaks or meeting outside if the weather is good.

Leave your dogs at home if possible. If you do bring them please keep them close to you at any time, as there are wild animals in the woods surrounding Kesselberg and already a bunch of dogs living there.

The site is also chemical free. The people at Kesselberg have said they can provide soap, but if you bring your own, make sure it is completely chemical free.

How to get there from Berlin:

Public transport: The nearest train station is Erkner. Just take the S3 train, direction Erkner. This is a local Berlin train line and tickets cost about 3 euros.

From Erkner station we can either pick you up if you let us know when you‘re arriving, or you can take the bus. The bus is Line 428, direction Ziegenhals, until the stop ‚Neu Zittau, Kesselberg‘. The entrance to the Kesselberg land is next to the bus stop. Alternatively, it takes about 20 mins to cycle there from Erkner.

With a car: Kesselberg is about 7km south of Erkner, between Neu Zittau and Wernsdorf. Driving from the Berliner Ring, either take the Erkner exit via Neu Zittau, or the exit Niederlehme via Wernsdorf , direction New Zittau. For a map see www.kesselberg.info/weg.html

There is limited parking space at Kesselberg, so it would be helpful to let us know if you are coming by car or wanting to park a live-in vehicle on site for the duration of the meeting.

So that we can prepare enough space, organise enough food etc., we need to get an idea of how many people to expect, so please let us know you are coming. Likewise if you need a place to stay in Berlin just before or after the meeting, please email us at: intersquatberlin@riseup.net

See you in May!

]]>
http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/international-meeting-for-autonomous-spaces-why/feed/
Internationales Treffen für autonome Freiräume – warum? http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/internationales-treffen-fuer-autonome-freiraeume-warum/ http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/internationales-treffen-fuer-autonome-freiraeume-warum/#comments Tue, 29 Apr 2008 16:44:11 +0000 Administrator Allgemein http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/internationales-treffen-fuer-autonome-freiraeume-warum/ Im Anschluss an das letzte internationale Squats- und Freiräume-Treffen in Dijon im November letzten Jahres nun also das zweite Treffen dieser Art. Diesmal am Rande Berlins. Auf diesem Treffen sollen unserer Ansicht nach nicht nur Taktiken und Ideen ausgetauscht und die Aktionstage im April ausgewertet (und neue geplant?) werden, sondern sie sollen auch den Rahmen bieten, damit wir gegenseitig an unseren neuen Projekten, unseren Kämpfen und Erfolgen teilhaben können. Damit wir neue Energien schöpfen und unseren Zielen näher kommen können! Wir wollen den Weg für dauerhaften Austausch und Solidarität auf internationaler Ebene bereiten.

Zeitrahmen

Das Treffen wird drei Tage dauern: Von Samstag, den 24. Mai bis Montag, den 26. Mai. Anreisen solltet ihr idealerweise Freitag, damit wir Samstag Vormittag mit dem inhaltlichen Treffen beginnen können.

Für diejenigen, die nach dem Treffen noch ein bisschen Zeit haben: In der darauffolgenden Woche werden in Berlin Freiraum-Aktionstage stattfinden (siehe: http://wba.blogsport.de). Gebt uns bescheid, falls ihr in den Tagen zwischen dem Treffen und den Aktionstagen einen Pennplatz in Berlin braucht.

Agenda

Wir haben natürlich bereits einige Vorschläge in die wir auch schon die Ideen aus Dijon integriert haben. Aber die Inhalte des Treffens sollen von all denjenigen mitgestaltet werden, die an dem Treffen teilnehmen. Wenn ihr Ideen oder Wünsche habt, oder einen Workshop anbieten wollt, schreibt uns eine e-mail: intersquatberlin@riseup.net

Die folgenden Themen wurden bis jetzt vorgeschlagen:

 • Wie gehen wir mit Repression um?
 • Was gibt es für neue Strategien um Squats und autonome Räume aufzubauen?
 • Was hat Miete zahlen oder Hauskauf für einen Einfluss auf die Realität autonomer Räume?
 • Was sind Freiräume und warum sind sie notwendig/wichtig?
 • Wie können autonome Räume soziale Kämpfe zum Laufen bringen, unterstützen oder selbst einen Teil davon bilden?

Außerdem wird es natürlich Raum geben, über die Aktionstage im April zu sprechen, die Aktionen und die Vernetzung auszuwerten und eventuell die in Dijon kreierte Infrastruktur weiter zu entwickeln.

Der Ort

Das Treffen wird in Kesselberg stattfinden, einem autonomen Projekt kurz vor Berlin. Dort gibt es sowohl Pennplätze als auch Räume für Plena und Arbeitsgruppen. Kesselberg ist von Wald umgeben, es gibt also jede Menge Möglichkeiten, sich die Pausen angenehm zu gestalten, oder falls das Wetter er zulässt, Veranstaltungen draußen abzuhalten.

Wenn ihr könnt dann lasst eure Hunde besser zu Hause – im Wald, der den Kesselberg umgibt leben unter anderem junge Rehe und im Projekt selbst ist bereits eine Hundegang ansässig. Wenn ihr trotzdem eure Hunde mitbringt, behaltet sie bitte während eures Aufenthalts auf dem Kesselberg in eurer Nähe und lasst sie nicht unbeobachtet rumlaufen.

Das Gelände ist chemikalienfrei, die BewohnerInnen werden uns mit Seife und anderen Säuberungsmitteln versorgen. Wenn ihr trotzdem eure eigenen Sachen mitbringt, achtet bitte darauf, dass sie keine Chemikalien enthalten.

Anfahrt

Öffentliche Verkehrsmittel: Die nächste S-Bahn Station ist Erkner. Nehmt die S3 in Richtung Erkner. Die Tickets kosten 2,60. Von Erkner können wir euch abholen, wenn ihr uns bescheid gebt, wann ihr ankommt, oder ihr könnt mit dem Bus fahren. Fahrt mit der Linie 428 Richtung Zigenhals und steigt an der Haltestelle „Neu Zittau, Kesselberg“ aus. Der Eingang zum Gelände ist direkt bei der Haltestelle.

Mit dem Auto: Kesselberg liegt etwa 7km südlich von Erkner, zwischen Neu Zittau und Wernsdorf. Vom Berliner Ring müsst ihr entweder die Abfahrt Erkner über Neu Zittau, oder die Abfahrt Niederlehme über Wernsdorf, Richtung Neu Zittau nehmen. Eine Karte findet ihr auf www.kesselberg.info/weg.html

Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen, es wäre also gut, wenn ihr ankündigt, falls ihr mit dem Auto oder einem Bus kommen wollt.

Um genug Pennplätze, Essen und so weiter vorzubereiten, müssen wir wissen, mit wie vielen Leuten wir zu rechnen haben. Daher kündigt bitte euer Kommen an. Auch wenn ihr einen Schlafplatz in Berlin vor oder nach dem Treffen braucht, wendet euch bitte an folgende Adresse: intersquatberlin@riseup.net

Also, wir sehen uns im Mai in Berlin!

]]>
http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/internationales-treffen-fuer-autonome-freiraeume-warum/feed/
Encuentro internacional de espacios autónomos, ¿por qué? http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/encuentro-internacional-de-espacios-autanomos-apor-qua/ http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/encuentro-internacional-de-espacios-autanomos-apor-qua/#comments Tue, 29 Apr 2008 16:42:41 +0000 Administrator Allgemein http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/encuentro-internacional-de-espacios-autanomos-apor-qua/ En la continuidad de la última reunión de okupas y espacios autónomos que tuvo lugar en Dijon (Francia) el pasado mes de noviembre, proponemos esta segunda reunión, esta vez a las afueras de Berlín.

Vemos esta reunión no sólo como ocasión de intercambiar tácticas e ideas, o de reflexionar sobre los días de acción de abril 2008 (¿y planear nuevas?) sino también para intercambiar nuestros nuevos proyectos, luchas y victorias: para redibujar las líneas de batalla.

Para lograr intercambios y solidaridad duraderos a nivel internacional.

El momento

La reunión durará tres días: del sábado 24 de mayo hasta el lunes 26. Invitamos a todo el mundo a llegar el viernes durante el día o por la noche.

Para aquellxs que se puedan quedar un poco más de tiempo, las jornadas de Acción de Espacios Liberados de Berlín tendrán lugar entre el 30 de mayo y el 2 de junio (wba.blogsport.de).

Programa

Por supuesto tenemos algunas ideas y hemos incluido las propuestas que se hicieron en Dijon, pero el programa está abierto y se determinará en función de la gente que venga. Si tienes ideas, deseos o si quieres organizar un taller, envíanos un correo a intersquatberlin@riseup.net

Temas propuestos hasta ahora:

 • ¿Cómo tratamos la represión?
 • ¿Qué nuevas estrategias hay para crear e inventar okupas y espacios autónomos?
 • ¿Cómo influencia el hecho de pagar alquiler o comprar casas la realidad de los espacios autónomos?
 • ¿Qué son los espacios liberados y por qué son importantes?
 • ¿Cómo generan, mantienen y se involucran los espacios autónomos en luchas sociales más amplias?

Y por supuesto habrá que hablar sobre los Días de Acción de Abril, para evaluar las acciones y el proceso de trabajo en red, y para seguir desarrollando la infraestructura creada en Dijon.

El lugar

La reunión tendrá lugar en Kesselberg, un proyecto/espacio autónomo en el campo a las afueras de Berlín. En Kesselberg hay sitio para que duerman unas 100 personas (pero por favor tráete la tienda de campaña si tienes), y varias habitaciones para las reuniones plenarias y los talleres. El lugar está rodeado de bosques y hay mucho espacio para cogerse momentos de descanso o reunirse afuera si el tiempo lo permite.

Deja tu perro en casa si es posible. Si te lo traes, por favor mantenlo cerca de ti en todo momento, ya que hay animales silvestres en el bosque que rodea a Kesselberg y unos cuantos perros que viven allí.

El espacio es libre de productos químicos. La gente de Kesselberg ha dicho que pueden dejar jabón, pero si te traes el tuyo, asegúrate de que no contiene ningún producto químico.

Cómo llegar desde Berlín:

En transporte público: La estación de tren más cercana es Erkner. Coge el tren S3, dirección Erkner. Es una línea local de tren de Berlín, y el billete cuesta unos 3 euros.

Desde la estación de Erkner, te podemos ir a buscar si nos avisas cuándo vas a llegar, o bien te puedes coger un autobús. El bus es la línea 428, dirección Ziegenhals, hasta la parada ‚Neu Zittau, Kesselberg‘. La entrada al terreno de Kesselberg está cerca de la parada de autobús. También puedes venir en bici desde la estación de Erkner, son unos 20 minutos.

En coche: Kesselberg está a unos 7km al sur de Ekner, entre Neu Zittau y Wernsdorf. Si vas por el periférico Berliner Ring, coge o bien la salida de Erkner via Neu Zittau, o bien la salida de Niederlehme via Wernsdorf , dirección New Zittau. Puedes ver un mapa en www.kesselberg.info/weg.html

Hay espacio de aparcamiento limitado en Kesselberg, así que sería útil si nos dices si piensas venir en coche o si quieres aparcar una caravana durante los días de la reunión.

Para que podamos preparar suficiente espacio, organizar suficiente comida, etc., necesitamos tener una idea de cuánta gente esperar, así que por favor avísanos si piensas venir. Asimismo si necesitas un sitio en Berlín donde quedarte justo antes o justo después de la reunión, por favor envíanos un correo a: intersquatberlin@riseup.net

¡Nos vemos en mayo!

]]>
http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/encuentro-internacional-de-espacios-autanomos-apor-qua/feed/
Διεθνής συνάντηση για τους αυτόνομους χώρους – γιατί; http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/iiiuiiii-ifiiiiiiifi-iii-iiii-iiiiiiiiii-iiiiii-a-iiiii/ http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/iiiuiiii-ifiiiiiiifi-iii-iiii-iiiiiiiiii-iiiiii-a-iiiii/#comments Tue, 29 Apr 2008 16:34:14 +0000 Administrator Allgemein http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/iiiuiiii-ifiiiiiiifi-iii-iiii-iiiiiiiiii-iiiiii-a-iiiii/ Μετά την τελευταία διεθνή συνάντηση καταλήψεων και αυτόνομων χώρων στη Ντιζόν της Γαλλίας, τον περασμένο Νοέμβρη, έρχεται η δεύτερη συνάντηση: αυτή τη φορά στα περίχωρα του Βερολίνου.

Τη βλέπουμε ως μια συνάντηση όχι μόνο για να ανταλλάξουμε τακτικές και ιδέες, ή τις εμπειρίες μας από της μέρες δράσης του Απρίλη (και να σχεδιάσουμε τις επόμενες;) αλλά για να μοιραστούμε τα νέα μας εγχειρήματα, τους αγώνες και τις νίκες: να ξανασχεδιάσουμε τις γραμμές της μάχης. Να πετύχουμε διαρκή ανταλλαγή και αλληλεγγύη σε διεθνές επίπεδο.

Ο χρόνος

Η συνάντηση θα κρατήσει τρεις μέρες: από το Σάββατο 24 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 26. Καλούμε τους πάντες να φτάσουν εδώ την Παρασκευή κατά της διάρκεια της ημέρας, ή το βράδυ.

Για όσους μπορούν να καθίσουν λίγο περισσότερο, οι ημέρες δράσεις για τους ελεύθερους χώρους του Βερολίνου λαμβάνουν χώρα από τις 30 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου (wba.blogspot.de) .

Ατζέντα

Φυσικά έχουμε κάποιες ιδέες και έχουμε συμπεριλάβει τις προτάσεις που έγιναν ήδη στη Ντιζόν, αλλά η ατζέντα παραμένει ανοιχτή και στο τέλος θα καθοριστεί από τον κόσμο που θα έρθει. Αν έχετε ιδέες, επιθυμίες ή αν θέλετε να κάνετε ένα workshop, στείλτε e-mail στο intersquatberlin@riseup.net.

Μέχρι στιγμής προτεινόμενα θέματα:

 • Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την καταστολή
 • Ποιες νέες στρατηγικές μπορούν να υπάρξουν προκειμένου να δημιουργηθούν και να εφευρεθούν καταλήψεις και αυτόνομοι χώροι;
 • Πώς επηρεάζει την πραγματικότητα των αυτόνομων χώρων το να πληρώνουν νοίκι ή να αγοράζουν τα σπίτια;
 • Τι είναι οι ελεύθεροι χώροι και γιατί είναι σημαντικοί;
 • Πώς οι αυτόνομοι χώροι γεννούν, υποστηρίζουν ή εμπλέκονται σε ευρύτερους κοινωνικούς αγώνες;

Και φυσικά θα υπάρξει ανάγκη να μιλήσουμε για τις Ημέρες Δράσης του Απρίλη, να αξιολογήσουμε τις δράσεις και τη διαδικασία δικτύωσης και πιθανώς να αναπτύξουμε περαιτέρω την υποδομή που δημιουργήθηκε στη Ντιζόν.

Το μέρος

Η συνάντηση θα γίνει στο Κέσελμπεργκ, έναν αυτόνομο χώρο/εγχείρημα στην εξοχή, μόλις έξω από το Βερολίνο. Στο Κέσελμπεργκ υπάρχει χώρος για να κοιμηθούν περίπου 100 άτομα (αλλά αν έχετε φέρτε σκηνές), καθώς και αρκετές αίθουσες για συνελεύσεις και workshops. Το μέρος περιβάλλεται από δάσος και υπάρχει πολύς χώρος για διαλείμματα ή για εξωτερικές συζητήσεις, αν ο καιρός είναι καλός.

Αν είναι εύκολο αφήστε τα σκυλιά σας στο σπίτι. Αν τα φέρετε μαζί σας, παρακαλούμε κρατήστε τα κοντά σας όλη την ώρα, καθώς υπάρχουν άγρια ζώα στο δάσος γύρω από το Κάσελμπεργκ και ήδη ζουν εκεί μια ομάδα από σκυλιά.

Το μέρος είναι επίσης ενάντια στη χρήση χημικών. Ο κόσμος που ζει στο Κέσελμπεργκ, είπαν ότι μπορούν να παρέχουν σαπούνι, αν όμως φέρετε δικά σας βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν χημικά.

Πώς να έρθετε από το Βερολίνο:

Δημόσια συγκοινωνία: Ο κοντινότερος σταθμός τρένου είναι στο Έρκνερ, απλά πάρτε τη γραμμή S3 του προαστιακού με κατεύθυνση το Erkner. Είναι μια τοπική γραμμή του Βερολίνου και τα εισιτήρια κοστίζουν περίπου 3 ευρώ.

Από το σταθμό του Έρκνερ μπορούμε είτε να περάσουμε να σας πάρουμε, αν μας πείτε πότε έρχεστε, ή μπορείτε να πάρετε το λεωφορείο. Είναι η γραμμή 428, με κατεύθυνση το Ziegenhals, μέχρι τη στάση ‚Neu Zittau, Kesselberg‘. Η είσοδος του Κέσελμπεργκ είναι δίπλα στη στάση του λεωφορείο. Εναλλακτικά, παίρνει 20 λεπτά να έρθετε από το Έρκνερ με το ποδήλατο.

Με αυτοκίνητο: Το Kesselberg είναι περίπου 7 χιλιόμετρα νότια του Erkner, ανάμεσα στο Neu Zittau και το Wernsdorf. Οδηγώντας από τον περιφερειακό του Βερολίνου (Berliner Ring), απλά ακολουθήστε την έξοδο προς Erkner μέσω Neu Zittau, ή την έξοδο Niederlehme μέσω Wersdorf, κατεύθυνση προς Neu Zittau. Για χάρτη δείτε στο http://www.kesselberg.info/weg.html .

Ο χώρος για στάθμευση είναι περιορισμένος στο Κέσελμπεργκ, οπότε θα ήταν χρήσιμο να ξέρουμε από πριν αν έρχεστε με αυτοκίνητο ή θέλετε να παρκάρετε ένα τροχόσπιτο μέσα στο μέρος κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Προκειμένου να ετοιμάσουμε αρκετό χώρο, να οργανώσουμε φαγητό κτλ., χρειάζεται να έχουμε μια ιδέα του πόσο κόσμο να περιμένουμε, οπότε ενημερώστε μας για το ότι έρχεστε. Παρομοίως, αν χρειάζεστε χώρο να για να μείνετε στο Βερολίνο πριν ή μετά τη συνάντηση, στείλτε e-mail στο intersquatberlin@riseup.net.

Τα λέμε τον Μάιο!

]]>
http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/iiiuiiii-ifiiiiiiifi-iii-iiii-iiiiiiiiii-iiiiii-a-iiiii/feed/
Une rencontre internationale des espaces autonomes, pourquoi? http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/une-rencontre-internationale-des-espaces-autonomes-pourquoi/ http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/une-rencontre-internationale-des-espaces-autonomes-pourquoi/#comments Tue, 29 Apr 2008 16:33:38 +0000 Administrator Allgemein http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/une-rencontre-internationale-des-espaces-autonomes-pourquoi/ Après la dernière Rencontre Internationale des squats et espaces autonomes à Dijon en France novembre dernier, voilà enfin la deuxième renconte, cette fois ci dans la banlieue de Berlin.

Pour nous, cette rencontre n‘est pas seulement l‘occasion d‘échanger des tactiques et des idées, ou de faire le bilan des journées d‘action d‘avril (voir pouquoi pas d‘en préparer d‘autres?), c‘est aussi celle de partager nos nouveaux projets, luttes et victoires, de redéfinir la ligne de front, d‘établir des échanges et une solidarité durable à un niveau international.

Quand?

La rencontre durera trois jours: du samedi 24 mai au lundi 26. Nous invintons tout le monde à arriver le vendredi dans la journée ou le soir.

Pour ceux qui peuvent rester un peu plus longtemps, Les journées d‘action des espaces libres de Berlin ont lieu du 30 mai au 2 juin (wba.blogsport.de)

Programme

Nous avons bien sûr déjà quelques idées et nous avons inclus les propositions faites à Dijon, mais le programme reste ouvert et sera au bout du compte déterminé par les participantes et participants. Si vous avez des idées, des souhaits ou si vous voulez organiser un atelier, envoyez un email à intersquatberlin@riseup.net

les thèmes proposés jusqu‘ici sont:

 • Comment gérer la répression?
 • Quelles nouvelles stratégies pour créer et inventer des squats et des espaces autonomes?
 • Comment le fait de payer un loyer ou d‘acheter des maisons influence-t‘il la réalité vécue par les espaces autonomes?
 • Que sont les espaces libres, et en quoi sont-ils importants?
 • Comment les espaces autonomes génèrent, entretiennent et s‘engagent- ils dans des luttes sociales plus larges?

Et bien sûr, il faudra parler des journées d‘action d‘avril, pour évaluer les actions, le processus de mise en réseau, et pour peut-être développer l‘infrastructure créée à Dijon.

Le lieu

La rencontre se déroulera à Kesselberg, un espace/projet autonome à la campagne juste à côté de Berlin. Il y a assez place à Kesselberg pour faire dormir environs 100 personnes (mais venez avec des tentes si vous en avez), et il y a plusieurs pièces pour faire des plénières et des ateliers. L‘endroit est entouré de forêt, et il y a beaucoup d‘espace pour faire des pauses ou pour se réunir en extérieur si le temps le permet.

laissez vos chiens chez vous si possible. Si vous les enmenez, gardez les près de vous en permanence, car il y a des animaux sauvages dans les bois autours de Kesselberg, et il y a déjà des chiens qui y vivent.

Pas de produits chimiques sur le site. Les gens de Kesselberg peuvent fournir du savon, si vous amenez le votre malgré tout, soyez sûrs et sûres qu‘il est complètement sans produits chimiques.

Comment venir depuis Berlin:

Transports publics:

La gare ferrovière la plus proche est Erkner. Prendre le train S3, direction Erkner. C‘est une ligne locale de Berlin, le billet coûte environs 3 euros.

Depuis la gare d‘Erkner, soit nous viendrons vous chercher si vous nous dites à quelle heure vous arrivez, soit prenez le bus. C‘est la ligne de bus 428, direction Ziegenhals, jusqu‘à l‘arrêt ‚Neu Zittau, Kesselberg‘. L‘entrée du terrain de Kesselberg est à côté de l‘arrêt de bus. Sinon, à vélo, le trajet Erkner-Kesselberg prend 20 min.

En voiture:

Kesselber se situe à 7km au sud d‘Erkner, entre Neu Zittau et Wernsdorf. Depuis le périphérique de Berlin, prendre soit la sortie Erkner via Neu Zittau, soit la sortie Niederlehme via Wernsdorf, direction Neu Zittau. Pour une carte: www.kesselberg.info/weg.html

Il n‘y a pas beaucoup d‘espace pour se garer à Kesselberg, donc ça nous aiderait si vous nous préveniez si vous venez en voiture, ou si vous voulez garer un véhicule dans lequel vous vivez sur le site pendant le temps de la rencontre.

Pour pouvoir préparer assez d‘espace, de nourriture, etc… nous avons besoin de savoir à combien de personnes s‘attendre. Donc s‘il vous plaît dites nous à l‘avance que vous venez. Aussi, si vous avez besoin d‘un hébergement à Berlin avant ou après la rencontre, envoyez nous un email à intersquatberlin@riseup.net

A bientôt en mai!

]]>
http://interspace.blogsport.de/2008/04/29/une-rencontre-internationale-des-espaces-autonomes-pourquoi/feed/