Update 15 May

Česky | Français | Deutsch | Castellano

Interspace meeting is less than two weeks away, and so far everything is on track for being a really great weekend. Thanks to everyone who already emailed us to tell us they‘re coming. Don‘t forget to bring a tent!

Agenda:

We‘ve received a few proposals for agenda items/disscussion points, but we still want to hear more , because we don‘t want dicussions dominated by what the organisers want to talk about :) so, what burning issues do you have? what do you think of the topics already proposed? are there particular workshops you want to make?

proposed topics so far:

 • How do we deal with repression? And what longer term strategies can we use for defense of free spaces?
 • What new strategies are there to create and invent squats and autonomous spaces?
 • How does paying rent or buying houses influence the reality of autonomous spaces?
 • What are free spaces and why are they important?
 • How do autonomous spaces generate, maintain and involve themselves in broader social struggles? openness (or not) of free spaces
 • Free space networks — what are some local models and structures? it would be good to discuss and compare network structures/ different ways of organising from different places
 • What to do now with infrastructure created in Dijon — what is working, what do we need still, and how will we do this on a practical level

Things to bring

 • Free-space related films, video/photo/text/audio reports of april action days and your local spaces, zines, posters….anything you can think of to take – for sharing our stories, struggles and actions beyond meeting talk. There will be space to hang your information.
 • There will be some space to sleep inside, but there will not be enough for everyone, so bring a tent if you have one
 • Kesselberg is chemical free – so if you bring soaps etc please make sure they are eco-friendly

You can find more infos about the meeting and how to get there on: http://interspace.blogsport.de/; If you need a sleeping place before the meeting or you want us to pick you up from the station in Erkner, call: 01577-6448305

If you need a sleepingplace in Berlin after the meeting because you want to stay for the actiondays, contact: wba-actiondays@riseup.net; http://actiondays.blogsport.de/ and if you haven‘t emailed yet us to tell us if you‘re coming, please do! (Intersquatberlin@riseup.net) And don‘t forget your tent!
See you very soon!

=================================================

Mezinárodní setkání za podporu autonomních prostorů

Jako pokračování listopadového mezinárodního setkání squatů a autonomních prostorů v Dijonu plánujeme další schůzku, tentokrát na okraji Berlína.

Chápeme ji nejen jako setkání, které umožní výměnu taktik a nápadů nebo reflexi akcí April2008 (a naplánování dalších?), ale také možnost sdílet naše nové projekty, zápasy a vítězství. Dosáhnout trvalejší komunikace a solidarity v mezinárodním měřítku.

Kdy

Setkání se uskuteční během tří dnů: od soboty 24. do pondělí 26. května. Můžete přijet už v pátek.

Ty, kdo chtějí zůstat trochu déle, zveme na akční dny na obranu svobodných prostorů od 30. května do 2. června (http://actiondays.blogsport.de).

Setkání „Interspace“ bude za méně než dva týdny, a zatím všechno směřuje k tomu, aby to byl fakt skvělý víkend. Děkujeme všem, kdo už se nám ozvali*y a chtějí přijet. Nezapomeňte s sebou vzít stan!

Program

Dostali*y jsme několik nápadů a návrhů na témata diskuzí, která jsme zařadili*y do programu, ale chceme ještě větší odezvu, protože nechceme, aby byly diskuze řízeny organizátory*kami a tím, o čem chtějí mluvit, takže: Jaká palčivá témata se vás dotýkají? Co si myslíte o navržených diskuzích? Chcete dělat nějaké konkrétní workšopy?

Dosud navržená témata:

 • Jak bojujeme s represí? A jaké dlouhodobější strategie můžeme použít pro obranu autonomních prostorů?
 • Jaké jsou nové strategie pro vytváření a vynalézání squatů a autonomních prostorů?
 • Jakým způsobem ovlivňuje placení nájmu nebo kupování domů realitu autonomních prostorů?
 • Co jsou to svobodné prostory a proč jsou důležité?
 • Jak autonomní prostory generují, udržují a zapojují se do širších sociálních bojů? Otevřenost nebo uzavřenost svobodných prostorů…
 • Propojení svobodných prostorů – jaké jsou některé lokální modely a struktury? Bylo by dobré prodiskutovat a porovnat struktury propojení a různé způsoby organizace z různých prostorů…
 • Co uděláme s infrastrukturou, která byla vytvořena v Dijonu – co funguje, co ještě potřebujeme a jak to uskutečníme v praxi?

Co si vzít s sebou

 • Filmy, které se týkají témat kolem svobodných prostorů, videa, fotky, texty, audio reportáže z akčních dnů April2008 a z vašich lokálních míst, ziny, plakáty… cokoli, co vás napadne vzít s sebou – ke sdílení vašich historek, bojů a akcí mimo rámec diskuzí. Budete mít prostor, kde vaše věci vyvěsit.
 • Nějaká místa na přespání budou uvnitř, ale ne dost pro všechny, takže si přivezte stan, pokud ho máte.
 • Kesselberg funguje bez chemikálií – pokud s sebou berete mýdlo, ujistěte se, že je ekologické.
 • Pokud můžete, nechte psy doma. Pokud je berete s sebou, mějte je stále při sobě, protože v lesích kolem Kesselbergu žijí divoká zvířata a také tlupa místních psů.

Jak se sem dostat

Veřejná doprava: Nejbližší vlaková zastávka je Erkner. Jeďte vlakem S3 ve směru Erkner. Je to lokální berlínský vlak a lístky stojí kolem 3 eur.

Na stanici vás buď můžeme vyzvednout, pokud nám napíšete, kdy dorazíte, nebo můžete jet busem. Linka 428, směr Ziegenhals až na zastávku „Neu Zittau, Kesselberg“. Vstup na půdu Kesselbergu je vedle zastávky. Nebo můžete z Erkneru jet na kole, trvá to asi 20 minut.

Autem: Kesselberg je asi 7km jižně od Erkneru, mezi městečky Neu Zittau a Wernsdorf. Přijíždíte-li od Berliner Ring, jeďte na exit Erkner směr Neu Zittau, nebo exit Niederlehme směr Wernsdorf, pak směr Neu Zittau. Mapu najdete na http://www.kesselberg.info/weg.html

V Kesselbergu je jen omezené množství parkovacích míst, takže nám pomůže, když napíšete, že přijedete autem nebo že chcete na místě během setkání zaparkovat auto, v němž bydlíte.

Abychom mohli*y připravit dost prostoru, zorganizovat dost jídla atd., potřebujeme si udělat představu, klik lidí máme očekávat, proto nám dejte vědět, že přijedete.

Pokud chcete místo na přespání v Berlíne po setkání, protože chcete zůstat během akčních dnů, napište na: wba-actiondays (zavináč) riseup.net
Stránky: http://actiondays.blogsport.de

A pokud jste nám ještě nenapsali*y, že se chystáte přijet, prosíme, udělejte to! A nezapomeňte ten stan!

Brzy se uvidíme!!
Mail: intersquatberlin (zavináč) riseup.net

=================================================

Actualisation 15 mai 2008

Il ne reste plus que deux semaines pour les rencontres Interespace, et pour l‘instant tout a l‘air de promettre un tout bon weekend! Merci à tou-te-s celleux qui nous ont contacté pour prévenir qu‘illes viennent. N‘oubliez pas d‘apporter une tente!

Programme:

On a reçu quelques propositions pour le programme/sujets de discussion, mais on aimerait en avoir davantage car on n‘a pas envie de voir les discussions dominées par ce dont les organisatrices-eurs veulent parler :) Donc, dites nous les sujets qui vous tiennent à coeur. Que pensez-vous des sujets proposés jusqu‘à présent? Y a-t-il des ateliers en particulier que vous aimeriez animer?

Sujets proposés jusqu‘ici:

 • Comment gérer la répression? Et quelles stratégies de long terme peut-on utiliser pour défendre les espaces autogérés?
 • Quelles nouvelles stratégies pour créer et inventer des squats et des espaces autonomes?
 • Comment le fait de payer un loyer ou d’acheter des maisons influence-t’il la réalité vécue par les espaces autonomes?
 • Que sont les espaces autogérés, et en quoi sont-ils importants?
 • Comment les espaces autonomes génèrent, entretiennent et s’engagent- ils dans des luttes sociales plus larges? Ouverture (ou pas) de ces espaces.
 • Réseaux d‘espaces autonomes — quels modèles et structures? Ce serait cool de discuter et comparer différentes structures / façons de s‘organiser entre différents espaces.
 • Que faire à partir de maintenant de l‘infrastructure créée à Dijon — qu‘est-ce qui marche bien, de quoi a-t-on encore besoin, et comment mettre tout cela en pratique.
 • Echange d‘expériences et évaluation des journées d‘action d‘avril.

Quoi amener

 • Des films, des reportages vidéo/photo/audio/textes sur les journées d‘action d‘avril, des affiches/fanzines de vos espaces… tout ce qui vous vient à la tête – pour partager vos histoires, luttes et actions au-delà du blabla des réunions. Il y aura un espace prévu pour afficher vos infos.
 • Il y aura de l‘espace à l‘intérieur pour dormir, mais pas suffisant pour tout le monde, alors amenez des tentes si vous en avez.
 • Kesselberg est un endroit sans produits chimiques – alors si vous amenez du savon, faites bien attention qu‘il soit biodégradable.

Et si vous nous avez pas encore contacté pour dire que vous venez, envoyez nous un email à intersquatberlin@riseup.net. Et n‘oubliez pas votre tente!

=================================================

Hallo!
In weniger als zwei Wochen fängt das Interspace Treffen an und alles ist am laufen so dass es verspricht ein richtig gutes Wochenende zu werden. Danke an alle die uns schon eine e-mail geschickt haben um Bescheid zu sagen, dass ihr kommt. Bringt euer Zelt mit!

Agenda:

Wir haben ein paar Vorschläge von euch bekommen für Agenda/Diskussionspunkte, aber wir wollen gerne mehr von euch hören damit die Wahl der Diskussionsthemen nicht von den OrganisatiorInnen dominiert wird. Also was ist euch wichtig? Was denkt Ihr über die Vorschläge für die Agenda? Habt Ihr Ideen für Workshops?

Vorschläge:

 • Wie gehen wir mit Repression um?
 • Was gibt es für neue Strategien um Squats und autonome Räume aufzubauen?
 • Was hat Miete zahlen oder Hauskauf für einen Einfluss auf die Realität autonomer Räume?
 • Was sind Freiräume und warum sind sie notwendig/wichtig?
 • Wie können autonome Räume soziale Kämpfe zum Laufen bringen, unterstützen oder selbst einen Teil davon bilden?
 • Freiräume vernetzen- welche lokale Modellen und Strukturen gibt es?
 • Vergleich und Diskussion über unsere Netzwerkstrukturen/Unterschiedliche Organisationswege von unterschiedliche Orten.
 • Wie machen wir weiter mit der Infrastruktur von Dijon? Was funktioniert gut? Was brauchen wir noch?
 • Wie machen wir mit der Struktur praktisch weiter?
 • Und natürlich Auswertung der April Aktionstage

Was solltet ihr mitbringen?

 • Filme, Videos, Photos, Text, Audio zum Thema Freiräume. Berichte über die April Aktionstage, eure lokalen Räume, Zines, Plakate….Alles was nützlich ist damit wir unsere Geschichten, Kämpfe und Aktionen miteinander teilen können. Es wird auch Platz geben um diese Information aufzuhängen.
 • Es wird einige Schlafplätze drinnen geben aber nicht genug für Alle, also bringt ein Zelt mit wenn ihr könnt.
 • Kesselberg ist Chemikalienfreier Raum. Wenn ihr Seife usw. mitbringt, muss die bitte Chemikalienfrei sein.

Weitere Infos zum Treffen und zum Anfahrtsweg findet ihr unter: http://interspace.blogsport.de/; Wenn ihr vor dem Treffen einen Pennplatz braucht oder vom Bahnhof in Erkner abgeholt werden wollt,
könnt ihr uns anrufen unter: 01577-6448305

Wenn ihr nach dem Treffen in Berlin bleiben wollt um die Aktionstage mitzukriegen, schreibt an: wba-actiondays@riseup.net; Infos auf: http://actiondays.blogsport.de/

An alle, die uns noch nicht beschied gesagt haben, dass sie kommen, Bitte schickt uns eine E-mail: intersquatberlin@riseup.net Und denkt dran ein Zelt mitzubringen!!
Wir sehen uns auf dem Kesselberg!

=================================================

Actualización 15.5.08

Sólo quedan un par de semanas para el encuentro „Interspace“, y hasta ahora todo parece que el fin de semana va a salir muy buen. Gracias a tod@s l@s que ya nos habéis mandado una respuesta por email diciendo que venís.

Programa:

Hemos recibido algunas propuestas como puntos del programa / temas de discusión, pero nos gustaría recibir aún más, porque no queremos que las discusiones estén dominadas por las preferencias de l@s organizador@s :) Entonces, ¿qué temas te apetecerían discutir? ¿Qué opinas de los temas ya propuestos? ¿Hay algún taller en particular que quieras hacer?

Temas propuestos hasta ahora:

 • ¿Cómo afrontamos la represión?
 • ¿Qué nuevas estrategias hay para crear e inventar okupas y espacios autónomos?
 • ¿Cómo influencia el hecho de pagar alquiler o comprar casas la realidad de los espacios autónomos?
 • ¿Qué son los espacios autogestionados y por qué son importantes?
 • ¿Cómo generan, mantienen y se involucran los espacios autónomos en luchas sociales más amplias
 • ¿Hasta qué punto están abiertos (o cerrados)?
 • Redes de espacios autónomos — ¿Qué modelos y estructuras locales existen? Estaría bien hablar de estructuras de redes y comparar diferentes maneras de organizarse entre distintos lugares
 • ¿Qué hacemos ahora con la infraestructura creada en Dijon? — ¿Qué funciona, qué necesitamos todavía, y cómo lo queremos hacer en la práctica?
 • ¿Cómo salieron los días de acción de abril? Intercambio de experiencias y evaluación de las acciones.

Cosas que llevar:

 • Películas y cortos sobre espacios autogestionados, reportajes de fotos/vídeos/textos/audio de los días de acción en abril, y carteles y fanzines de donde vienes… Cualquier cosa que te apetezca traer para compartir tus historias, luchas y acciones fuera de las asambleas. Habrá un espacio para colgar tu información.
 • Habrá sitio para dormir dentro, pero no suficiente para tod@s, así que si puedes tráete una tienda de campaña.
 • Kesselberg es un sitio sin productos químicos, entonces si traes jabón fíjate que sea biodegradable.

Si necesitas un sitio para dormir antes del encuentro o quieres que te recogamos de la estación de tren de Erkner, llamenos: 01577-6448305 se halla más información sobre el encuentro y como llegar en nuestra página de web:http://interspace.blogsport.de/;Si piensas quedarte más tiempo en Berlin por los dias de accion, mande un email a: wba-actiondays@riseup.net; Más información: http://actiondays.blogsport.de/

Y si aún no nos has mandado un email para avisar que vienes, por favor
hazlo! Y no te olvides de tu tienda!